Impressum

Gegevens overeenkomstig § 5 TMG:

Mediteo GmbH
Hauptstraße 90
69117 Heidelberg
Algemeen directeur: Prof. (apl.) Dr. Daniel Gotthardt
Inschrijving in het handelsregister van de rechtbank van Mannheim onder het registratienummer HRB 726532
Btw-identificatienummer overeenkomstig § 27a van het Umsatzsteuergesetz (de Duitse wet op omzetbelasting): DE300558742

Contact:

Telefoon: +49 (0) 6221 673 0222
E-mail: [email protected]

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55, lid 2, van het Rundfunkstaatsvertrag:

Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt
Hauptstraße 90
69117 Heidelberg

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7, lid 1, van het Telemediengesetz (de Duitse telemediawet) verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 van het Telemediengesetz zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om op verstrekte informatie of opgeslagen informatie van derden toezicht te houden of om onderzoek te doen naar mogelijke onwettige activiteiten. Verplichtingen voor de verwijdering of het blokkeren van het gebruik van informatie volgens algemene wetten blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid hieromtrent is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisname van een concrete wetsovertreding. Zodra we kennis krijgen van dergelijke wetsovertredingen, zullen we de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan we geen invloed hebben op de inhoud. Daarom kunnen we voor deze vreemde inhoud ook geen verantwoordelijkheid nemen. Voor de inhoud van de gelinkte sites is de betreffende aanbieder of provider van de websites steeds verantwoordelijk. De gelinkte sites werden op het moment van koppelen op mogelijke wettelijke overtredingen gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van koppelen niet vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites kan echter zonder bewijs van wettelijke overtredingen niet verwacht worden. Bij kennisname van wettelijke overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de websiteprovider samengestelde inhouden en werken op deze pagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elk gebruik ervan buiten het kader van de auteursrechten, is uitsluitend toegestaan indien de auteur of samensteller daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend heeft. Downloads en kopieën van deze pagina zijn enkel voor privé, niet commercieel gebruik toegestaan. Inhoud op deze pagina die niet door de provider is gemaakt, valt onder de auteursrechten van derden. Inhoud opgesteld door derden wordt daarom als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch een schending van auteursrechten tegenkomen, vragen wij u om dit aan ons te laten weten. Bij kennisname van wettelijke overtredingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.