Gebruiksaanwijzing & beoogd gebruik

Op deze pagina vindt u de gebruiksaanwezig en het beoogd gebruik voor het medisch hulpmiddel mediteo m+.

Gebruiksaanwijzing mediteo m+

Een gebruiksaanwijzing conform MDR (Medical Device Regulation) “benoemt informatie die door de producent ter beschikking gesteld is. Die informatie brengt de gebruiker op de hoogte van het beoogde en correcte gebruik van een product en van eventuele voorzorgsmaatregelen”.

De gebruiksaanwijzing voor het medisch hulpmiddel mediteo m+ staat steeds ter beschikking in de app onder “Meer” → “Over mediteo m+”. Daarnaast stellen we het bestand daarna ter beschikking.

s

Let op

Houd er rekening mee dat mediteo m+ in verschillende configuraties en appversies ter beschikking kan staan. Om de gebruiksaanwijzing te krijgen die u nodig hebt, opent u de app en controleert u welke configuratie (“Profiel” → “mediteo m+”) en welke versie (“Meer” → “Over mediteo m+”) u gebruikt. Kies daarna het passende bestand.

mediteo m+ (DE)

mediteo m+ is de configuratie van het medisch hulpmiddel die u zelf door een abonnement in Duitsland kunt krijgen. U hebt deze configuratie als u in uw mediteo-app in het onderdeel “Profiel” → “mediteo m+” Abonnement hebt staan.

mediteo m+ (FR)

mediteo m+ is de configuratie van het medisch hulpmiddel die u zelf door een abonnement in Frankrijk kunt krijgen. U hebt deze configuratie als u in uw mediteo-app in het onderdeel “Profiel” → “mediteo m+” Abonnement hebt staan.

mediteo m+ Studieversie

mediteo m+ Studieversie is de configuratie van het medisch hulpmiddel die voor medische studies gebruikt wordt en niet vrij verkrijgbaar is. U hebt deze configuratie als u in uw mediteo-app in het onderdeel “Profiel” → “mediteo m+” Studiedeelnemer hebt staan.

Beoogd doel mediteo m+

Een beoogd gebruik conform MDR (Medical Device Regulation) “benoemt het gebruik waarvoor een product bedoeld is volgens enerzijds de specificaties van de producent op het etiket, in de gebruiksaanwijzing, in het reclame- of verkoopmateriaal of de reclame-uitingen of verkoopgegevens en anderzijds de gegevens bij de klinische evaluatie”.

Het beoogd doel voor het medisch hulpmiddel mediteo m+ staat steeds ter beschikking in de app onder “Meer” → “Over mediteo m+”. Daarnaast stellen we daarna de tekst ter beschikking.

Het medisch hulpmiddel is de mobiele applicatie (app) mediteo m+. De doelgroep is meerderjarige personen. Er is geen medische vakkennis nodig om de app te gebruiken. Een voorwaarde voor het gebruik van de app is de installatie van de meest recente appversie.

Het doel van de app is de gebruiker te helpen bij de bevordering en voortzetting van de adherentie, ook wat betreft preventie- en gezondheidsmaatregelen. De gezondheidsvaardigheden en zelfbeschikking van de gebruiker worden in dit kader versterkt en de actieve deelname van de gebruiker in de behandeling wordt gestimuleerd.
De gebruiker kan informatie over de behandeling en gezondheidstoestand in de app invoeren. De controle van de juistheid en actualiteit vóór de opslag van de ingevoerde gegevens is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze gegevens omvatten onder andere:

  • de medicatie van de gebruiker, bijhorende medicatieschema’s en de innamestatus van de innames,
  • gezondheidsparameters, meetwaarden en symptomen (bv. bloeddruk, gewicht, stemming, pijn),
  • contactgegevens van medische professionals en afspraken met hen.

Om het bovengenoemde te bereiken, richt de app zich op medische richtlijnen, wetenschappelijk onderbouwde informatie en aanbevelingen van vakgenootschappen ter evaluatie van en ter vergelijking met de gegevens van de gebruiker. Op basis daarvan staat de gebruiker naast de zelf ingevoerde gegevens ook situatiegebonden en begrijpelijke informatie en/of aanbevolen handelwijzen ter beschikking. Die kunnen de gebruiker in de rol als geïnformeerde en assertieve patiënt ondersteunen in onder andere de communicatie met medische professionals. Hierdoor kan de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van leven op vlak van gezondheid verbeterd worden.

De frequentie en duur van het gebruik van mediteo m+ hangt van de behoeften van het gebruik af en kan van sporadisch gebruik tot meerdere keren per dag gedurende meerdere jaren variëren. De app kan op bepaalde mobiele apparaten gebruikt worden zonder de functionaliteit van het apparaat of andere apps te beïnvloeden.

De app kan geen medische beslissingen voor de gebruiker nemen en mag niet als enige basis voor medische beslissingen gehanteerd worden. Het bovengenoemde doel kan worden bereikt door de verantwoordelijkheid van de gebruiker en van de behandelend medische professionals. De app kan het halen van dat doel slechts ondersteunen. De gebruiker moet te allen tijde medische professionals raadplegen als er twijfel bestaat of als de gebruiker medisch advies nodig heeft of de geplande preventie-, gezondheids- of behandelingsmaatregelen wil wijzigen.