Een complete reeks van metingen/alle meetwaarden van een bepaald type ontbreken:

<br>

<br>Individuele waarden worden niet gesynchroniseerd, maar andere meetwaarden van dit type zijn beschikbaar:

<br>

Momenteel kunnen meetwaarden alleen worden geïmporteerd uit AppleHealth en alleen met een iOS-apparaat.

<br>Import activeren:

<br>Weergave van de geïmporteerde waarden:

<br>Import deactiveren/wijzigen/opnieuw activeren:

mediteo biedt u CSV-export aan. In mediteo m+ is een overzichtelijke pdf-export bovendien ook beschikbaar.

<br>

<br>Houd er rekening mee dat pas vanaf versie 4.14.0 de export vanuit de Dagplanner kan worden aangemaakt.

mediteo biedt u hiermee de mogelijkheid aan om ook aan metingen herinnerd te worden. Die werken net zoals de innameherinneringen.

<br>Activeren / Deactiveren

<br>Bewerken (2 mogelijkheden);

mediteo staat u een verscheidenheid toe aan meetwaarden om in te geven en te beheren:

<br>Toevoegen (3 mogelijkheden):

<br>Bewerken:

<br>Evalueren:

<br>Verwijderen:

<br>Android (meerdere waarden verwijderen): Dagboek → Meetwaarde selecteren → Lijst → “…” (rechtsboven) → “Verwijderen” → De te verwijderen waarden selecteren → “Papiermand”-symbool (rechtsboven) → “Verwijderen”
Android (afzonderlijke waarden verwijderen): Dagboek → Meetwaarde selecteren → Lijst → De te verwijderen waarde ingedrukt houden → “Papiermand”-symbool (rechtsboven) → Verwijderen

Download mediteo today