Een complete reeks van metingen/alle meetwaarden van een bepaald type ontbreken:

<br>

<br>Individuele waarden worden niet gesynchroniseerd, maar andere meetwaarden van dit type zijn beschikbaar:

<br>

mediteo biedt u CSV-export aan. In mediteo m+ is een overzichtelijke pdf-export bovendien ook beschikbaar.

<br>

<br>Houd er rekening mee dat pas vanaf versie 4.14.0 een gedetailleerde export van de innames mogelijk is en de export vanuit de Dagplanner kan worden aangemaakt.

Mediteo GmbH en de medewerkers hebben op geen enkel ogenblik inzage in uw gevoelige gegevens, ook niet wat betreft medicatie of aandoeningen.

<br>Om u nog beter bij uw behandeling te ondersteunen, stelt mediteo u passende functies voor of motiveert mediteo u door motiverende meldingen voor kleine prestaties. De selectie van de voorgestelde inhoud verloopt lokaal op uw smartphone. Daardoor hebben wij geen inzage in uw gevoelige gegevens.

<br>Alle ontvangen nieuwigheden kunt u vinden onder “Meer” in “Mijn nieuws”.

<br>U kunt de meldingen voor ontvangen nieuws op ieder moment in-/uitschakelen:

Quizzen in het onderdeel “Wist u dat…?” hebben verschillende moeilijkheidsgraden (te herkennen aan het aantal sterren). U moet voor een thema eerst de makkelijkere vragen beantwoorden voordat de moeilijkere inhoud vrijgegeven wordt.

<br>Bovendien werkt ons medisch team er constant aan om dit onderdeel van nieuwe thema’s te voorzien. Daarom kunnen quizzen na verloop van tijd toegevoegd, bewerkt of verwijderd worden. Bent u van mening dat een belangrijk thema ontbreekt of hebt u ideeën over welke thema’s onze artsen als volgende quiz zouden moeten samenstellen? Laat het ons weten via [email protected].

<br>Als er helemaal geen quizzen te zien zijn (of het onderdeel ontbreekt volledig), controleer uw mediteo-versie en start de app opnieuw op. Mocht dit niet helpen, kunt u ons bereiken via [email protected].

Tot een succesvolle behandeling behoort ook begrip ervan. Daarom stellen wij in het onderdeel “Wist u dat…?” informatie ter beschikking die door onze artsen is samengesteld over de meest voorkomende aandoeningen, medicijnen en behandelingen. Deze kennis wordt in de vorm van korte quizzen aangeboden die u zo vaak kunt doen als u wilt. Uw beste resultaat wordt opgeslagen. Als u liever louter de feiten leest, bieden wij ook informatieve pagina’s aan over de betreffende thema’s.

<br>Quiz spelen:

<br>Informatiepagina bekijken:

Ons medisch team vat regelmatig de actuele coronamaatregelen en advies over COVID-19 samen. U vindt deze samenvatting online op https://www.mediteo.com/de/blog/informationen-coronavirus/ of direct in de app:

<br>Blog bezoeken:

<br>Deze informatie is alleen in het Duits beschikbaar.

Beschikbaar voor iOS vanaf versie 4.11.0.

<br>U kunt medicijnen met behulp van mediteo in een bestellijst samenbrengen en die heel eenvoudig via e-mail naar een apotheek uit uw netwerk versturen. Daarnaast kunt u bij het opmaken van een bestellijst een foto nemen van uw (elektronische) voorschrift en het samen met uw bestellijst versturen.

<br>Voor zover uw apotheek een bezorgdienst aanbiedt, kunt u deze optie selecteren bij uw bestelling zodat uw medicatie direct bij u thuis geleverd kan worden.

<br>Houd er rekening mee dat hoewel uw bestelling door mediteo opgemaakt is, ze via uw mailbox verstuurd wordt. Tijdens dit proces worden uw gegevens niet versleuteld door mediteo. Zorg er daarom voor dat u zeker weet naar wie u uw bestelgegevens verstuurt.

<br>Bestellijst opmaken en versturen:

<br>Nadat u uw bestelling hebt verstuurd via e-mail, kunt u de bestelgegevens bekijken in de “Bestellingen”-sectie van de desbetreffende apotheek. Als u in het e-mailprogramma aanpassingen hebt aangebracht, is dat in mediteo echter niet zichtbaar. Controleer uw e-mailinbox om de status van de bestelling te controleren en om eventuele antwoorden van uw apotheek te bekijken. Als u uw bestelling wilt annuleren of verdere vragen heeft over uw bestelling, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw apotheek.

U kunt medicijnen uit uw medicatieschema aan bepaalde contacten (artsen, apotheken, anderen) toewijzen om ze per contact ordelijk bij de hand te hebben.

<br>Toevoegen:

<br>Bewerken/verwijderen:

Afspraken zijn herinneringen op de Dagplanner die direct aan een contact (arts of andere) toegewezen worden. U kunt hiervoor optioneel herinneringen krijgen en notities opslaan.

<br>Toevoegen (twee mogelijkheden):

<br>Bewerken (twee mogelijkheden):

<br>Verwijderen:

Door een verbinding met meerdere Duitse databanken kunnen wij u een omvangrijk contactenbestand aanbieden in de gezondheidssector. Mocht uw arts of apotheek ontbreken, kunt u die via “Toch toevoegen” zelf toevoegen. De gegevens kunnen in enkele gevallen afwijken door verhuizingen, personeelsverloop of organisatorische veranderingen. Neem contact met ons op via [email protected] als de gegevens van uw contact niet meer actueel zijn.

U kunt de gegevens van uw contacten (artsen, apothekers, anderen) in het onderdeel Netwerk opslaan en ze zo altijd binnen handbereik hebben. Bovendien kunt u belangrijke contacten als favoriet markeren.

<br>Houd er rekening mee dat niet voor alle landen een databank voor artsen en apothekers beschikbaar is. U hebt bovendien altijd alleen toegang tot de databank van het land dat werd opgeslagen tijdens de installatie van mediteo.

<br>Toevoegen:

<br>Als favoriet markeren (alleen iOS):

<br>Bewerken:

<br>Verwijderen:

Momenteel kunnen meetwaarden alleen worden geïmporteerd uit AppleHealth en alleen met een iOS-apparaat.

<br>Import activeren:

<br>Weergave van de geïmporteerde waarden:

<br>Import deactiveren/wijzigen/opnieuw activeren:

mediteo biedt u CSV-export aan. In mediteo m+ is een overzichtelijke pdf-export bovendien ook beschikbaar.

<br>

<br>Houd er rekening mee dat pas vanaf versie 4.14.0 de export vanuit de Dagplanner kan worden aangemaakt.

mediteo biedt u hiermee de mogelijkheid aan om ook aan metingen herinnerd te worden. Die werken net zoals de innameherinneringen.

<br>Activeren / Deactiveren

<br>Bewerken (2 mogelijkheden);

mediteo staat u een verscheidenheid toe aan meetwaarden om in te geven en te beheren:

<br>Toevoegen (3 mogelijkheden):

<br>Bewerken:

<br>Evalueren:

<br>Verwijderen:

<br>Android (meerdere waarden verwijderen): Dagboek → Meetwaarde selecteren → Lijst → “…” (rechtsboven) → “Verwijderen” → De te verwijderen waarden selecteren → “Papiermand”-symbool (rechtsboven) → “Verwijderen”
Android (afzonderlijke waarden verwijderen): Dagboek → Meetwaarde selecteren → Lijst → De te verwijderen waarde ingedrukt houden → “Papiermand”-symbool (rechtsboven) → Verwijderen

Als u er niet in slaagt om uw medicijnen op het geplande innamemoment in te nemen of u wilt het moment opnieuw plannen, kunt u zo lang als nodig uitstellen.

<br>Uitstellen (2 mogelijkheden, alleen voor momenteel geplande innames):

<br>Opnieuw plannen (voor innames in de toekomst):

We vatten alle innames samen die op hetzelfde ogenblik gepland zijn. Dit geeft u een beter overzicht en u kunt alle innames met één enkele klik selecteren om ze bv. als ingenomen te markeren of ze met de snoozefunctie uit te stellen. Als alternatief kunt u ook elke inname apart bewerken als u op de betreffende innamekaart tikt.

mediteo vat voor u de belangrijkste statistieken direct samen in de Dagplanner:

<br>

Sinds versie 3.0.0 geeft mediteo uw innames automatisch als “gemist” weer met een rood uitroepteken als u die niet binnen een uur na het aangegeven innamemoment als “ingenomen” of “overgeslagen” markeert. Dat zorgt ervoor dat u een duidelijker overzicht hebt van de medicijnen die u wel en niet hebt ingenomen. Als u een medicijn hebt ingenomen, maar vergeten bent aan te geven in mediteo, kunt u de gemiste inname achteraf bevestigen door op het uitroepteken te tikken. U kunt dan aangeven wanneer u uw medicijn hebt ingenomen.

mediteo stelt u in het onderdeel “Meer” en “Mijn nieuws” appfuncties en inhoud voor die voor u nuttig zouden kunnen zijn. Daarnaast krijgt u met behulp van meldingen of banners informatie over nieuwigheden die u gekregen hebt. Deze extra meldingen kunt u activeren/deactiveren.

<br>Meldingen over verzamelde nieuwigheden activeren/deactiveren:

<br>Lees in de veelgestelde vragen onder “Goed om te weten” waarom u bepaalde nieuwigheden te zien krijgt.

mediteo biedt momenteel geen eigen app voor smartwatches aan. U kunt echter herinneringen ontvangen op de AppleWatch en innames direct bevestigen. U dient de machtigingen hiervoor op uw WatchApp te verlenen, niet in mediteo. (Meer informatie hierover op de website van Apple via https://support.apple.com/nl-nl/guide/watch/welcome/watchos)

Momenteel verschijnen herinneringen altijd op dezelfde lokale tijd van de dag. Dat betekent dat uw inname ‘s ochtends om 9:00 uur ook in New York om 9:00 uur lokale tijd verschijnt. Controleer uw tijdstippen en de juistheid ervan.

mediteo gebruikt een kort en niet-storend standaardgeluid voor alle herinneringen. U kunt het geluid echter wijzigen.

<br>Volume wijzigen:

<br>Bepaalde meldingen activeren/deactiveren:

iOS:

Android:

<br>Meldingsgeluid wijzigen:

iOS:

Android:

mediteo toont standaard de namen van de medicijnen in de herinneringen, zodat u tijd en moeite bespaart. U krijgt zo direct alle informatie zonder de app te openen. Als u meer waarde hecht aan privacy, kunt u dit natuurlijk aanpassen:

<br>Weergeven/verbergen:

Als u over het algemeen geen meldingen ontvangt of ze pas verzonden worden als u de app opent, controleer dan de volgende instellingen.

<br>Android

<br>Om op een Android-appaat betrouwbaar meldingen te ontvangen, moet u mediteo toegestaan hebben om op de achtergrond actief te zijn. Deze machting wordt gevraagd wanneer u de app voor de eerste keer opent. Afhankelijk van de fabrikant van uw Android-apparaat kunnen bovendien verschillende instellingen nodig zijn om regelmatige herinneringen te ontvangen. Hieronder vindt u daarom een overzicht voor enkele populaire fabrikanten. Houd er rekening mee dat de beschreven stappen met de tijd kunnen veranderen. Voor actuele informatie kunt u de handleiding van uw apparaat raadplegen.

<br>Huawei

<br>Voor geluid:

<br>Samsung

Voor geluid:

<br>Xiaomi

Voor geluid:

<br>Fabrikantonafhankelijk

<br>Voor geluid:

<br>iOS

Voor geluid:

<br>Andere mogelijkheden

<br>Als geen van bovenstaande stappen ervoor zorgen dat uw herinneringen weer werken, kunt u met ons contact opnemen via [email protected] met de vermelding van het exacte model van uw apparaat.

Als u van mening bent dat u te veel herinneringen ontvangt, controleer dan het volgende:

<br>

<br>Voor Android-apparaten geldt bovendien:

<br>Als u van mening bent dat u te weinig herinneringen ontvangt, controleer/let op het volgende:

<br>

<br>Voor iOS-apparaten geldt bovendien:

<br>

<br>Als geen van bovenstaande stappen ervoor zorgen dat uw herinneringen weer werken, kunt u met ons contact opnemen via [email protected].

Nee, alle herinneringen worden opgeslagen in mediteo. Zolang u mediteo toegang hebt gegeven tot uw meldingen (iOS) of batterijoptimalisatie hebt genegeerd (Android), ontvangt u ook herinneringen wanneer de app gesloten is of u niet verbonden bent met internet.

mediteo stuurt u verschillende herinneringen die afhankelijk zijn van uw instellingen. Als u op een herinnering tikt, opent de app zich op de passende plaats. Bovendien bieden de meeste herinneringen directe acties aan die vaak worden gebruikt. Meer details voor de betreffende besturingssystemen (iOS of Android) zijn hieronder vermeld.

<br>iOS

<br>Innameherinnering:

<br>Terugkerende herinneringen:

<br>Gegroepeerde herinnering:

<br>Herinnering om bij te vullen:

<br>Afspraakherinnering:

<br>Meetherinnering:

<br>Android:

<br>Innameherinnering:

<br>Terugkerende herinneringen:

<br>Gegroepeerde herinnering:

<br>Herinnering om bij te vullen:

<br>Afspraakherinnering:

<br>Meetherinnering:

<br>Updates:

U kunt bij het toevoegen of bewerken van uw medicijnen gewenste tijdstippen kiezen. De tijdstippen in de instellingen zijn enkel standaardwaarden die automatisch worden voorgesteld bij de medicijnen en het scannen van de BMP’s. Als u voor uw medicijnen andere tijdstippen wilt instellen, kunt u de suggesties gewoon negeren.

mediteo biedt u pdf-export van uw medicatieschema aan. Om uw medische gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, kunt u een wachtwoord aanmaken bij het maken van een pdf.

<br>Printen:

<br>Exporteren:

mediteo stuurt u waarschuwingsmeldingen die op de pagina Medicatie worden getoond. Volgende meldingen zijn mogelijk:

<br>

mediteo kan de 2D-barcode op uw federaal medicatieplan (Bundesmedikationsplan) lezen om automatisch alle gegevens over te zetten. Versies tot v2.6. worden ondersteund.

<br>Toevoegen:

<br>Bekijken:

<br>Bewerken/stoppen/verwijderen:

U hebt sinds 1 oktober 2016 recht op een federaal medicatieplan als u minstens drie medicijnen tegelijk inneemt of gebruikt waarvan het gebruik voor een periode van minstens 28 dagen wordt voorzien. Uw arts of apotheker kan u het medicatieplan overhandigen. Het moet alle medicijnen op voorschrift en zelfmedicatie bevatten. Van die medicijnen worden onder andere de werkzame stof, de dosering, de reden tot inname en andere indicaties van de inname gespecificeerd.

<br>Bovendien is er op het geprinte medicatieplan een 2D-barcode aanwezig. In mediteo kunt u die barcode inscannen en daarmee al uw medicijnen veilig en makkelijk in de app overdragen.

Voor de meeste medicijnen in onze databank is een bijsluiter beschikbaar. Houd er rekening mee dat er geen een-op-eenrelatie is tussen de bijsluiters in mediteo en de geprinte bijsluiters.

<br>

<br>De bijsluiter wordt u ook direct getoond bij het invoeren van een nieuw medicijn in de betreffende stap. Bij medicijnen die u niet met een zoekresultaat in de database hebt toegevoegd (“Medicijn niet in onze databank? Toch toevoegen”), wordt deze stap bij het invoeren overgeslagen en is de “Verpakking”-tab niet beschikbaar.

mediteo maakt het mogelijk om informatie (notities) aan een medicijn te koppelen. Deze informatie wordt bij een export ook geprint en in de Dagplanner getoond.
Daarnaast kunnen foto’s als icoontjes toegevoegd worden. Op iOS kunt u deze icoontjes bovendien als een grote afbeelding bekijken.

<br>Informatie toevoegen/wijzigen:

<br>Foto’s toevoegen:

<br>Foto’s wijzigen:

<br>Foto’s verwijderen:

<br>Informatie en foto’s kunt u ook direct bewerken bij het invoeren van een nieuw medicijn in de betreffende stap op dezelfde manier.

mediteo kan u eraan herinneren een nieuw voorschrift of nieuwe verpakking van uw medicijn te halen. Hiervoor moet u uw voorraad beheren:

<br>Herinnering aan/uit:

<br>Voorraad wijzigen (twee mogelijkheden):

<br>De voorraad en herinnering kunt u ook direct bewerken bij het invoeren van een nieuw medicijn in de betreffende stap op dezelfde manier.
De resterende hoeveelheid en de geschatte resterende dagen worden getoond op de detailpagina van het medicijn en op de uitgevouwen innamekaart op uw Dagplanner. De resterende hoeveelheid van uw medicijn wordt automatisch bijgewerkt zodra u een inname markeert.

U vindt alle innames in uw Dagplanner. Daar kunt u ze niet alleen bevestigen, maar ook individueel bewerken en het juiste innamemoment en de juiste dosis instellen. Bovendien kunt u al ingenomen innames achteraf bevestigen en geplande innames flexibel instellen.

<br>Toevoegen (twee mogelijkheden):

<br>Bewerken (alleen innames die niet in het groen gemarkeerd zijn):

<br>Verwijderen (alleen innames die niet in het groen gemarkeerd zijn):

Mocht u geen suggesties krijgen als u de naam van uw medicijn invoert, kunt u het medicijn handmatig toevoegen. Tik hiervoor op de optie “Toch toevoegen” die onmiddellijk onder het zoekveld verschijnt. Laat ons gerust via mail weten als uw medicijn of de nodige instellingen ervoor niet beschikbaar zijn via [email protected]. Houd er rekening mee dat we momenteel alleen over Duitse, Italiaanse en Franse medicijnen in onze database beschikken.

mediteo maakt het mogelijk om elke soort medicatie toe te voegen. Of het nu gaat om medicatie op voorschrift of een simpele herinnering om genoeg water te drinken, blijft geheel aan u. Bij het toevoegen van nieuwe innames hebben wij automatische herkenning van medicijnen ingesteld die in onze databank opgeslagen zijn. Zodra u de naam van het medicijn invoert dat u wilt toevoegen, worden de beschikbare zoekresultaten voorgesteld. zodat u makkelijk en snel het juiste medicijn kunt kiezen. Natuurlijk kunt u ook eigen medicijnen toevoegen als ze bv. niet in de databank aanwezig zijn of als ze gepersonaliseerde specificaties vereisen.

<br>

Er staat geen limiet op het aantal medicijnen dat u kunt toevoegen.

U kunt elk gestopt medicijn hervatten. Daarbij wordt een kopie aangemaakt. Het gestopte item blijft dus voor uw documentatie bewaard. Zo kunt u ook medicijnen tijdelijk pauzeren en later hervatten.

<br>

mediteo biedt u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt de meeste gegevens direct ingeven als u een medicijn toevoegt (zie Hoe kan ik mijn medicijnen toevoegen/wijzigen/stoppen/verwijderen?). Enkele daarvan kunt u in de tab Medicatie zien nadat u het medicijn hebt ingegeven.

<br>De volgende informatie moet worden vastgelegd:

<br>

<br>We bieden ook de volgende mogelijkheden:

<br>

In mediteo kunt u elk medicijn invoeren om aan de inname ervan herinnerd te worden, toezicht te houden op de voorraad en steeds relevante informatie snel en overzichtelijk binnen handbereik te hebben.

<br>Toevoegen (twee mogelijkheden):

<br>Bewerken (alleen huidige medicijnen, twee mogelijkheden):

<br>Medicatie stoppen (alleen huidige geneesmiddelen, twee (iOS drie) mogelijkheden):

<br>Verwijderen (alleen gestopte medicijnen):

Als u zich over het algemeen niet kunt aanmelden, kunnen daar meerdere redenen voor zijn:

<br>

<br>Als de synchronisatie steeds mislukt, kunnen daar meerdere redenen voor zijn:

<br>

Om veiligheidsredenen moet u zich regelmatig opnieuw aanmelden met uw CGM LIFE-account. U moet zich standaard één keer per dag aanmelden. U kunt eventueel de optie “Blijf 30 dagen ingelogd” activeren, zodat u uw wachtwoord elke 30 dagen slechts één keer moet invoeren. Zo werkt het:

<br>

<br>Deze optie werkt alleen als uw toestel beschermd is met een wachtwoord, patroon, TouchID of FaceID. Mocht u geen apparaatbeveiliging gebruiken, kunt u die instellen in de apparaatinstellingen.

Als u met uw huidige wachtwoord toegang hebt tot uw CGM LIFE-account, maar uw wachtwoord wilt wijzigen:

<br>

<br>Als u uw wachtwoord vergeten bent en het wilt resetten:

<br>

Als u ingelogd bent met een account (CGM LIFE of AMK), wordt er automatisch regelmatig een back-up gemaakt. Deze instelling kunt u naar wens aanpassen. Een back-up is een kopie van alle gegevens. Op dit moment kunnen iOS-back-ups alleen op iOS hersteld worden en Android-back-ups op Android.

<br>

<br>Herstellen:

<br>

Wanneer u ingelogd bent met een account (CGM LIFE of AMK), vindt de synchronisatie regelmatig automatisch plaats of wanneer u mediteo opnieuw opstart. U kunt de synchronisatie ook handmatig starten (op de Medicatie-pagina → Scroll helemaal naar boven → Veeg naar beneden om te vernieuwen).

<br>Houd er rekening mee dat op dit moment alleen de medicatie, de meetwaarden, het profiel en het netwerk (uw contacten) worden gesynchroniseerd. Alle persoonlijke gegevens over de innames blijven op dit toestel aanwezig. We raden u aan een toestel te kiezen waarmee u uw innames beheert.

<br>Indien complete synchronisatie een functie is die voor u niet mag ontbreken, kunt u een bericht naar ons sturen via het contactformulier in de app of via [email protected].

Uw account is in de profielsectie in mediteo opgeslagen. U kunt momenteel altijd met slechts één account tegelijk aangemeld zijn.

<br>Aanmelden:

<br>Afmelden:

U kunt uw CGM LIFE-account in mediteo in het onderdeel “Profiel” beheren. Als u een CGM LIFE-account hebt, worden uw gegevens (bv. naam, geboortedatum, …) in uw profiel in mediteo overgenomen.

<br>Aanmaken:

<br>Persoonlijke gegevens bewerken:

<br>E-mailadres wijzigen:

<br>Verwijderen:

Op de profielpagina kunt u uw naam en geboortedatum toevoegen/aanpassen en een profielfoto toevoegen. Als u met een account bent aangemeld, wordt dat voor uw profielgegevens gebruikt.

<br>Aanmaken:

<br>Bewerken:

<br>Verwijderen:

Nee, u hoeft noch een account aan te maken, noch uw persoonlijke gegevens in uw profiel aan te geven. Het profielgedeelte laat u echter toe om mediteo te personaliseren. Een account heeft nog meer voordelen zoals synchronisatie en back-ups.

<br>In beide gevallen worden vanzelfsprekend geen persoonlijke gegevens van uw account of profiel bij ons opgeslagen.

Als u aan het project ARZNEIMITTELKONTO (AMK) NRW deelneemt, kunt u mediteo gebruiken om eenvoudig uw persoonlijk Arzneimittelkonto te raadplegen. Meld u aan met uw AMK-inloggegevens op de Welkom-pagina of profielpagina. Alle medicijnen die door uw huisarts voorgeschreven zijn, worden automatisch aan uw account toegewezen. Vanzelfsprekend geldt hetzelfde voor medicijnen voorgeschreven door specialisten of overhandigd door apothekers die u toegang tot uw Arzneimittelkonto verleend hebt.

CGM is een elektronisch medisch dossier waarin uw medische gegevens cryptografisch versleuteld worden opgeslagen, zodat alleen u er toegang toe hebt.

<br>De gebruiker hoeft geen specifiek mediteo-account aan te maken, maar kan mediteo gebruiken in combinatie met dit elektronisch medisch dossier.

<br>Het voordeel van mediteo te verbinden met uw CGM LIFE-account is dat medicijnen voorgeschreven door deelnemende artsen of overhandigd door deelnemende apothekers direct getoond worden in mediteo, zodat u met één enkele klik aan uw inname herinnerd kunt worden. Daarnaast kunt u op meerdere toestellen een overzicht bijhouden van uw medicatie, meetwaarden en uw contacten in uw netwerk en kunt u uw gegevens opvragen als u uw smartphone zou verliezen of een nieuwe zou aanschaffen – en dit zonder te hoeven in te boeten aan uw privacy.

Het medisch hulpmiddel mediteo m+ is niet beschikbaar in elk land en niet in alle talen.

<br>Houd er rekening mee dat uw abonnement gekoppeld is aan uw Apple ID of uw Google-account. Uw betaalt slecht één keer voor Android of iOS, ongeacht het aantal toestellen dat u gebruikt. Als u mediteo m+ op beide besturingssystemen wilt gebruiken, zult u mediteo m+ toch twee keer moeten kopen (iOS en Android).

<br>Let op: mediteo m+ simpelweg de-installeren beëindigt niet uw abonnement bij Apple of Google. U zult elk abonnement afzonderlijk moeten opzeggen

Het medisch hulpmiddel mediteo m+ is niet beschikbaar in elk land en niet in alle talen.

<br>U kunt mediteo m+ 2 weken lang uitproberen. Daarna kunt u tussen twee betalingsplannen kiezen.

<br>De exacte prijzen kunnen wegens Apple of Google afhankelijk van uw land lichtjes afwijken.

Het medisch hulpmiddel mediteo m+ is niet beschikbaar in elk land en niet in alle talen.

<br>mediteo m+ is een in-app aankoop die u direct in mediteo kunt verrichten. Het is een abonnement dat automatisch wordt beheerd door Apple of Google. Het abonnement wordt automatisch verlengd zolang het niet wordt opgezegd.

<br>Kopen:

<br>Beheren:

<br>Opzeggen:

<br>Meer informatie over de opzegging:

<br>Voor meer informatie kunt u terecht bij Apple (https://support.apple.com/nl-nl/HT202023) en Google (https://support.google.com/googleplay/answer/1061913?hl=nl).

Helaas niet, het medisch hulpmiddel mediteo m+ is momenteel alleen in Duitsland en Frankrijk in het Duits en Frans beschikbaar. THERAFOX is momenteel alleen in Duitsland en in het Duits beschikbaar. U kunt de basisversie mediteo echter in andere talen of landen gebruiken.

Het medisch hulpmiddel mediteo m+ is niet beschikbaar in elk land en niet in alle talen.

<br>Door het “export”-symbool rechtsboven in het Dagboek en de Dagplanner kunt u uw innames en meetwaarden grafisch of als tabel exporteren. Volg daarvoor simpelweg de vragen in de app. De export vat uw gegevens en innames automatisch samen zodat u of uw arts in een oogopslag volgende informatie kan krijgen:

<br>

Het medisch hulpmiddel mediteo m+ is niet beschikbaar in elk land en niet in alle talen.

<br>In het dagboek kunt u streefwaarden invoeren die in het diagram en de pdf-export worden voorgesteld.

<br>Aanmaken/wijzigen/verwijderen:

<br>

<br>Voor bloeddrukmetingen bieden wij bovendien ook referentiewaarden aan die gebaseerd zijn op de leeftijd aangegeven in uw profiel en aanbevelingen van Europese richtlijnen. Om ze te gebruiken, opent u de instelling voor de streefwaarden van bloeddruk en activeert u de optie “Algemene waarden uit medische richtlijnen gebruiken”.

<br>Omdat er voor de bepaling van de ideale streefwaarden van bloeddruk nog meer factoren een rol spelen, kunnen de waarden uit medische richtlijnen verschillen van de streefwaarden die voor u daadwerkelijk gelden. Een aanpassing van de streefwaarden voor uw bloeddruk moet altijd individueel in samenspraak met uw arts gebeuren. Meer informatie vindt u in mediteo m+ als u de referentiewaarden geactiveerd hebt door op de banner boven de bloeddrukgrafiek te tikken.

Het medisch hulpmiddel mediteo m+ is niet beschikbaar in elk land en niet in alle talen.

<br>THERAFOX is een afzonderlijk medisch hulpmiddel en is alleen in Duitsland beschikbaar. U kunt het openen via de knop onder aan de lijst van uw medicijnen (“Medicatie”-tab). Bij een THERAFOX-check krijgt u volgende informatie over de medicijnen in uw medicatieschema:

<br>

<br>Daarnaast kunt u ook advies krijgen over volgende thema’s:

<br>

<br>Let op: De THERAFOX-check kan alleen met een actieve internetverbinding worden uitgevoerd en controleert alleen medicijnen uit de databank (dus geen die u handmatig hebt toegevoegd).

Het medisch hulpmiddel mediteo m+ is niet beschikbaar in elk land en niet in alle talen.

<br>Ja, alle functies uit de basisversie blijven beschikbaar. Daarom zijn alle “Veelgestelde vragen” voor de basisversie ook geldig voor mediteo m+.

Het medisch hulpmiddel mediteo m+ is niet beschikbaar in elk land en niet in alle talen.

<br>

mediteo m+ is een medisch hulpmiddel met als doel de therapietrouw te verhogen en te behouden. mediteo m+ is als medisch hulpmiddel onderhevig aan strenge kwaliteitsvereisten en biedt u tegelijk meer functies en mogelijkheden in de app. Zo kunt u onder andere een persoonlijk gezondheidsrapport als pdf-bestand exporteren of een medicatiecheck van uw medicijnen laten uitvoeren. mediteo m+ is als in-app-abonnement in de app mediteo te verkrijgbaar. U kunt mediteo m+ twee weken gratis uitproberen.
<br>

Ontdek welke andere functies mediteo m+ u te bieden heeft en welke

U kunt mediteo en de ontwikkeling van de app ondersteunen door het medisch hulpmiddel mediteo m+ aan te schaffen (lees meer daarover onder rubriek 2 mediteo m+) of door mediteo met een lager bedrag maandelijks of eenmalig te ondersteunen, waardoor u voor een bepaalde tijd de donkere modus krijgt.

<br>Word een mediteo-ondersteuner:

<br>mediteo niet meer maandelijks ondersteunen:

<br>Houd er rekening mee dat:

Uw feedback is erg belangrijk voor ons. Zo kan mediteo u in de toekomst nog beter helpen. Bij vragen of voorstellen voor verbetering van mediteo of bij problemen kunt u gerust contact met ons contact opnemen via e-mail [email protected]; of gebruik het contactformulier in de app onder Meer → Neem contact met ons op → Indienen.

<br>

We kijken uit naar uw feedback!

<br>

Als u nog meer betrokken wilt raken, kunt u zich als producttester registreren via [email protected].

Nee, mediteo kan noch diagnoses stellen noch advies voor medicatie en dosering geven. Bij twijfel raden we u aan een arts of apotheker te raadplegen.

Vanwege privacyredenen worden alle gegevens van mediteo versleuteld opgeslagen. De meeste back-upmethoden werken daarom niet.

<br>

Android: Systeemspecifieke of Google-back-ups kunnen de medische gegevens van mediteo niet herstellen! Gebruik daarom een CGM LIFE-account met een back-up.

<br>

iOS: iCloud back-ups kunnen de medische gegevens van mediteo niet herstellen! Gebruik daarom een CGM LIFE-account met een back-up of de versleutelde iTunes-back-up. Zorg ervoor dat u een Touch ID of toegangscode instelt of een wachtwoord gebruikt als u een back-up maakt. Zoniet wordt de coderingssleutel van onze medische data conform de beveiligingsmaatregelen van Apple niet overgedragen.

<br>

Maak een back-up met een CGM LIFE-account

<br>

Hoe u een back-up maakt met een CGM LIFE-account en hoe u de gegevens op

Naast de algemene beveiligingsmaatregelen, zoals het vergrendelen van uw smartphone, kunt u mediteo beschermen met een extra verificatiemethode. Indien ingeschakeld zal mediteo elke keer vragen naar uw Touch ID/Face ID/pincode als u de app opent. <br>

Gegevensbescherming is onze topprioriteit en kernwaarde. Uw gegevens worden alleen versleuteld en anoniem naar onze servers verzonden, zodat wij een gebruiker met een bepaald medicijn uit onze database niet aan elkaar kunnen linken. Voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected] en wij helpen u graag verder.

Nee, mediteo en alle basisfuncties zijn gratis. In sommige landen kunt u echter het medisch hulpmiddel mediteo m+ via een in-app aankoop aanschaffen. Als u mediteo wilt ondersteunen, kunt u dat doen in de app (“Meer” → “mediteo ondersteunen”) en daardoor voor een bepaalde tijd toegang tot de donkere modus krijgen.

mediteo is een gratis medicatiebeheerapp for iOS, Android en web die u helpt bij de correcte inname van uw medicatie. mediteo is in de App Store en Google Play Store verkrijgbaar. We willen u helpen bij het bijhouden van uw medicatie. Want met mediteo kunt u in enkele stappen uw persoonlijke medicijnen en de bijhorende innamemomenten toevoegen en wordt u op tijd aan uw innames herinnerd. Dankzij een geïntegreerde bijsluiter beschikt u bovendien over alle belangrijke informatie over uw medicijnen zolang ze in onze medicatiedatabank zijn opgenomen.

Download mediteo today