8-04 Hoe kan ik mijn medicijnen aan mijn artsen toewijzen?

7. July 2022

U kunt medicijnen uit uw medicatieschema aan bepaalde contacten (artsen, apotheken, anderen) toewijzen om ze per contact ordelijk bij de hand te hebben.


Toevoegen:

  • Netwerk → Arts/apotheek/ander contact kiezen → Medicijnen → Medicijn toewijzen → Medicijn selecteren


Bewerken/verwijderen:

  • Netwerk → Arts/apotheek/ander contact kiezen → Medicijnen → Medicijn toewijzen → Medicijn (de)selecteren
Did you find this information helpful?
0
0

Download mediteo today