8-03 Hoe kan ik mijn (dokters-)afspraken toevoegen/wijzigen/verwijderen?

7. July 2022

Afspraken zijn herinneringen op de Dagplanner die direct aan een contact (arts of andere) toegewezen worden. U kunt hiervoor optioneel herinneringen krijgen en notities opslaan.


Toevoegen (twee mogelijkheden):

  • Netwerk → Arts/contact selecteren → Afspraken → Afspraak toevoegen
  • (Alleen iOS) Dagplanner → “Plus”-symbool (rechtsboven) → Afspraak → Arts/contact selecteren


Bewerken (twee mogelijkheden):

  • Netwerk → Arts/contact selecteren → Afspraken → Afspraak aantikken
  • Dagplanner → Afspraak aantikken


Verwijderen:

  • (Alleen iOS) Netwerk → Arts/contact selecteren → Afspraken → Afspraak naar links vegen
  • (Alleen Android) Netwerk → Arts/contact selecteren → Afspraken → Afspraak ingedrukt houden → “Papiermand”-symbool (rechtsboven)
Did you find this information helpful?
0
0

Download mediteo today