7-01 Hoe kan ik metingen (bv. bloeddruk) toevoegen/wijzigen/evalueren/verwijderen?

7. July 2022

mediteo staat u een verscheidenheid toe aan meetwaarden om in te geven en te beheren:


Toevoegen (3 mogelijkheden):

  • Dagplanner → “Plus”-symbool (rechtsboven iOS, rechtsonder Android) → Meting → Meetwaarden selecteren → Waarden invoeren → Opslaan
  • (Als er een herinnering voor gepland staat) Dagplanner → “Meet”-symbool (bij een meting) → Waarden invoeren → Opslaan
  • Dagboek → “Plus”-symbool (rechtsboven iOS, rechtsonder Android) → Meting → Meetwaarden selecteren → Waarden invoeren → Opslaan


Bewerken:

  • Dagboek → Meetwaarden selecteren → Lijst → Waarde aantikken → Waarden wijzigen → Opslaan


Evalueren:

  • Dagboek → Meetwaarden selecteren → We tonen u automatisch een diagram van de laatste 7 dagen → (Alleen Android naar links/rechts vegen om andere dagen te zien)


Verwijderen:

  • iOS: Dagboek → Meetwaarden selecteren → Lijst → Waarde naar links vegen → Verwijderen → Verwijderen


Android (meerdere waarden verwijderen): Dagboek → Meetwaarde selecteren → Lijst → “…” (rechtsboven) → “Verwijderen” → De te verwijderen waarden selecteren → “Papiermand”-symbool (rechtsboven) → “Verwijderen”
Android (afzonderlijke waarden verwijderen): Dagboek → Meetwaarde selecteren → Lijst → De te verwijderen waarde ingedrukt houden → “Papiermand”-symbool (rechtsboven) → Verwijderen

Did you find this information helpful?
0
0

Download mediteo today