5-06 Hoe kan ik het geluid en volume van mijn herinneringen activeren/wijzigen/deactiveren?

7. July 2022

mediteo gebruikt een kort en niet-storend standaardgeluid voor alle herinneringen. U kunt het geluid echter wijzigen.


Activeren/deactiveren

  • Meer → Instellingen → Meldingsgeluiden aan/uit


Wijzigen (geluid):

  • Meer → Instellingen → Herinneringen → Beltoon → Nieuw geluid selecteren


Wijzigen (volume):

  • Het volume wordt niet door mediteo, maar door uw smartphone geregeld.
  • Houd er daarom rekening mee dat u uw smartphone niet op stil of niet storen zet.
Did you find this information helpful?
0
0

Download mediteo today