5-06 Hoe kan ik het geluid en volume van mijn herinneringen activeren/wijzigen/deactiveren?

7. July 2022

mediteo gebruikt een kort en niet-storend standaardgeluid voor alle herinneringen. U kunt het geluid echter wijzigen.


Volume wijzigen:

  • Het volume wordt niet door mediteo, maar door uw smartphone geregeld.
  • Houd er daarom rekening mee dat u uw smartphone niet op stil of niet storen zet.


Bepaalde meldingen activeren/deactiveren:

iOS:

  • Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid aan/uit

Android:

  • Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingen → Aanpassen → Herinneringen activeren/deactiveren


Meldingsgeluid wijzigen:

iOS:

  • Meer → Instellingen → Herinneringen → Geluid → Nieuw geluid selecteren

Android:

  • Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingen → Aanpassen → Herinneringstype selecteren → Geluid
Did you find this information helpful?
0
0

Download mediteo today