5-04 Waarom ontvang ik geen herinneringen/geluiden (meer)?

7. July 2022

Als u over het algemeen geen meldingen ontvangt of ze pas verzonden worden als u de app opent, controleer dan de volgende instellingen.


Android


Om op een Android-appaat betrouwbaar meldingen te ontvangen, moet u mediteo toegestaan hebben om op de achtergrond actief te zijn. Deze machting wordt gevraagd wanneer u de app voor de eerste keer opent. Afhankelijk van de fabrikant van uw Android-apparaat kunnen bovendien verschillende instellingen nodig zijn om regelmatige herinneringen te ontvangen. Hieronder vindt u daarom een overzicht voor enkele populaire fabrikanten. Houd er rekening mee dat de beschreven stappen met de tijd kunnen veranderen. Voor actuele informatie kunt u de handleiding van uw apparaat raadplegen.


Huawei

 • Sta mediteo toe om meldingen te verzenden: Apparaatinstellingen → Meldingen → mediteo →
  • Meldingen toestaan → aan
  • Type meldingen → Meldingen toestaan → aan
  • Type meldingen → Banner → aan
  • Type meldingen → Vergrendelschermmeldingen → aan
 • Vanaf Android 12: Sta mediteo toe om nauwkeurige waarschuwingen te maken: Apparaatinstellingen → Apps → mediteo → Wekker en herinneringen → aan
 • Sta mediteo toe om op de achtergrond uitgevoerd te worden: Apparaatinstellingen → Batterij → App-opstartbeheer → mediteo → uit → Handmatig beheren
  • Automatisch opstarten → aan
  • Secundair opstarten → aan
  • Uitvoeren op de achtergrond → aan
 • Batterij-optimalisaties negeren voor mediteo: Apparaatinstellingen → Apps → Instellingen → Speciale app-toegang →Batterij-optimalisaties negeren → mediteo → Toestaan
 • Achtergrondgegevens inschakelen voor mediteo: Apparaatinstellingen→ Apps → mediteo → Dataverbruik → Achtergrondgegevens → aan
 • Databesparing uitschakelen voor mediteo: Apparaatinstellingen → Databesparing → mediteo → uit
 • “Niet storen” uitschakelen: Apparaatinstellingen → Geluiden & trillingen → Niet storen → uit


Voor geluid:

 • Schakel het geluid in voor mediteo-herinneringen: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid → Aanpassen: Tik op de categorie waarvoor u een geluid wilt horen, bv. “Herinneringen”. Zorg ervoor dat die op “aan” staat en daaronder bij urgentie “dringend” of “hoog” geselecteerd staat. Ten slotte controleert u of onder “Geluid” een geluid is geselecteerd.
 • Voor oudere versies van mediteo: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid → aan.
 • Zet de beltonen en meldingsgeluiden in de apparaatinstellingen luid genoeg en schakel de stille modus uit.


Samsung

 • Sta mediteo toe om meldingen te verzenden: Apparaatinstellingen → Meldingen → mediteo → aan
 • Vanaf Android 12: Sta mediteo toe om nauwkeurige waarschuwingen te maken: Apparaatinstellingen → Apps → mediteo → Wekker en herinneringen → aan
 • Schakel batterij-optimalisaties uit voor mediteo:
  • Apparaatinstellingen → Apparaatonderhoud→ Batterij → Achtergrond gebruikslimieten → Niet gecontroleerde apps → Apps toevoegen → mediteo → ok
  • Apparaatinstellingen → Apps → 3 puntjes rechtsboven → Speciale app-toegang → Batterijgebruik optimaliseren → mediteo → uit
 • Achtergrondgegevens inschakelen voor mediteo: Apparaatinstellingen → Apps → mediteo → Mobiele data → Gebruik van achtergrondgegevens toestaan → aan
 • Databesparing uitschakelen voor mediteo: Apparaatinstellingen → Apps → mediteo → Mobiele data → App toestaan terwijl Gegevensbesparing is ingeschakeld → uit
 • “Niet storen” uitschakelen: Apparaatinstellingen → Geluiden en trillen → Niet storen → uit

Voor geluid:

 • Schakel het geluid in voor mediteo-herinneringen: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid → Aanpassen: Tik op de categorie waarvoor u een geluid wilt horen, bv. “Herinneringen”. Zorg ervoor dat die op “aan” staat en daaronder bij urgentie “dringend” of “hoog” geselecteerd staat. Ten slotte controleert u of onder “Geluid” een geluid is geselecteerd.
 • Voor oudere versies van mediteo: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid → aan.
 • Zet de beltonen en meldingsgeluiden in de apparaatinstellingen luid genoeg en schakel de stille modus uit.


Xiaomi

 • Sta mediteo toe om meldingen te verzenden: Apparaatinstellingen→ Meldingen → mediteo → aan
 • Vanaf Android 12: Sta mediteo toe om nauwkeurige waarschuwingen te maken: Apparaatinstellingen → Apps → mediteo → Wekker en herinneringen → aan
 • Schakel batterij-optimalisaties uit voor mediteo:
  • Apparaatinstellingen → Apps → Rechten → Autostart → mediteo → aan
  • Apparaatinstellingen → Batterij en prestaties → Batterij → Batterijbesparing app → mediteo → Geen beperkingen
 • Achtergrondgegevens inschakelen voor mediteo: Apparaatbeveiliging → Dataverbruik → Mobiel dataverbruik → mediteo → Achtergrondgegevens → aan
 • Databesparing uitschakelen voor mediteo: Apparaatinstellingen → Apps → Apps beheren → mediteo → Mobiele data uitschakelen → uit
 • “Niet storen” uitschakelen: Apparaatinstellingen → Geluiden en trillingen → Stille modus/Niet storen → aus

Voor geluid:

 • Schakel het geluid in voor mediteo-herinneringen: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid → Aanpassen: Tik op de categorie waarvoor u een geluid wilt horen, bv. “Herinneringen”. Controleer of onder “Geluid” een geluid is geselecteerd.
 • Voor oudere versies van mediteo: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid → aan.
 • Zet de beltonen en meldingsgeluiden in de apparaatinstellingen luid genoeg en schakel de stille modus uit.


Fabrikantonafhankelijk

 • Sta mediteo toe om meldingen te verzenden: Android-instellingen → Meldingen → App-instellingen → Alle apps → mediteo → an
 • Vanaf Android 12: Sta mediteo toe om nauwkeurige waarschuwingen te maken: Apparaatinstellingen → Apps → mediteo → Wekker en herinneringen → aan
 • Schakel batterij-optimalisaties uit voor mediteo: Android-instellingen → Apps & meldingen → Onbeperkte data → Speciale app-toegang → Batterij-optimalisatie → Alle apps → mediteo → Niet optimaliseren
 • Achtergrondgegevens inschakelen voor mediteo: Android-instellingen → Netwerk & internet → Mobiele data → App-datagebruik → mediteo → Achtergrondgegevens → aan
 • Databesparing uitschakelen voor mediteo: Android-instellingen → Netwerk & internet → Databesparing → Onbeperkte data → mediteo → aan
 • “Niet storen” uitschakelen: Android-instellingen → Geluiden en trillingen → Niet storen → uit


Voor geluid:

 • Schakel het geluid voor mediteo-herinneringen in: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid → Aanpassen: Tik op de categorie waarvoor u een geluid wilt horen, bv. “Herinneringen”. Zorg ervoor dat “Meldingen weergeven” geactiveerd is en daaronder “Standaard” geselecteerd staat.
 • Voor oudere versies van mediteo: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluid → aan.
 • Zet de beltonen en meldingsgeluiden luid genoeg in de Android-instellingen en schakel de stille modus uit.


iOS

 • Sta mediteo toe om herinneringen te verzenden: iOS-instellingen → mediteo → Meldingen → Sta meldingen toe → aan
 • Sta mediteo toe om herinneringen altijd meteen af te leveren: iOS-instellingen → mediteo → Tijdgevoelige meldingen → aan
 • Kritieke meldingen inschakelen in mediteo: Meer → Instellingen → Herinneringen → Kritieke meldingen → aan
 • “Niet storen” uitschakelen in de iOS-instellingen.

Voor geluid:

 • Schakel het geluid in in mediteo: Meer → Instellingen → Herinneringen → Meldingsgeluiden → aan
 • Zet de beltonen en meldingsgeluiden in de iOS-instellingen luid genoeg en schakel de stille modus uit (schakelaar aan de zijkant van het apparaat).


Andere mogelijkheden


Als geen van bovenstaande stappen ervoor zorgen dat uw herinneringen weer werken, kunt u met ons contact opnemen via [email protected] met de vermelding van het exacte model van uw apparaat.

Did you find this information helpful?
0
0

Download mediteo today