4-12 Wat betekenen de oranje/rode symbolen bij mijn medicijn en hoe los ik dat probleem op?

7. July 2022

mediteo stuurt u waarschuwingsmeldingen die op de pagina Medicatie worden getoond. Volgende meldingen zijn mogelijk:


  • Rode banner “Input vereist”: U hebt medicijnen waarvan de gegevens onvolledig of gewijzigd zijn. → Tik op de banner om hem te bekijken en de ontbrekende gegevens aan te vullen of de wijzigingen te bevestigen.
  • Oranje symbool “Duplicaat”: U hebt minstens één ander medicijn in uw lijst met een andere werkzame stof, maar met dezelfde klasse van werkzame stoffen.
  • Rood symbool “Duplicaat”: U hebt minstens één ander medicijn in uw lijst met dezelfde werkzame stof. → Met deze symbolen wil mediteo u waarschuwen voor dubbelmedicatie. Vraag uw arts of apotheker of deze waarschuwingen voor u relevant zijn!
  • Rood symbool “Bijvullen”: De voorraad van dit medicijn raakt stilaan op. → Vul uw voorraad weer aan en voer deze informatie in mediteo in bij het betreffende medicijn in de tab “Medicatieschema” onder “Herinnering om bij te vullen”.
Did you find this information helpful?
0
0

Download mediteo today