1-06 Kan mediteo of de aangeboden informatie door mediteo een bezoek aan de dokter vervangen?

6. July 2022

Nee, mediteo kan noch diagnoses stellen noch advies voor medicatie en dosering geven. Bij twijfel raden we u aan een arts of apotheker te raadplegen.

Did you find this information helpful?
0
0

Download mediteo today